Sabtu, 04 April 2015

ISLAM

islam adalah agama yang terakhir sekaligus penutup ajaran ajaran dari alloh setelah kitab kitab sebelumnya turun kitab zabur, kitab taurat dan kitab injil,  dan islam diberikan petunjuk dengan kitab al qur an,,
 sudahkah anda membaca kitab alquran
Agama Alloh Islam tegak Di atas dasar perdamaian. Kata Islam yang berarti "perdamaian" disebut dalam Alquran sekitar 140 kali dalam Alquran48 Surat.
Ummat manusia diberi petunjuk agar menempuh jalan perdamaian untuk mencapai tempat tujuan terakhir bernama Akhirat melalui Alquran Dan sunnah nabi Muhammad SAW.
Pencapaian perdamaian universal, ketenangan pikiran manusia dan keharmonisan lingkungan didasarkan atas prinsip prinsip pokok yaitu tauhid, khilafah Dan Akhirat.
Prinsip tauhid memproklamirkan keesaan Tuhan yang harus diakui dengan lidah Dan diyakini dengan hati .
Alloh berfirman :
Tuhan mu adalah satu Tuhan , tidak ada Tuhan selain Dia maha pengasih Dan maha penyayang. Q.s. 2:163

Sabtu, 27 September 2014

BERDO'ALAH KEPADA ALLAH DENGAN KEYAKINAN

BERDO'ALAH KEPADA ALLAH DENGAN KEYAKINAN BAHWA DOAMU ITU AKAN DIKABULKAN ALLAH. DAN KETAHUILAH BAHWA ALLAH TIDAK AKAN MENGABULKAN DO'A YANG TERBIT DARI HATI YANG HAMPA DAN TIDAK SUNGGUH-SUNGGUH. (HR. TIRMIDZI DAN AL HAKIM)

INGATLAH KEPADA ALLAH SETIAP WAKTU KARENA ROSULULLAH SAW. SELALU INGAT KEPADA ALLAH SETIAP WAKTU DAN SA'AT. (HR. MUSLIM)

ADAPUN DO'A YANG SERING DIBACA NABI IALAH YA ALLAH BERILAH KAMI KEBAIKAN DI DUNIA DAN DIAKHIRAT DAN LINDUNGI KAMI DARI SIKSAAN API NERAKA (HR. BUKHARY MUSLIM)

SEBAIK-BAIK PERKATAAN YANG PALING DISUKAI ALLAH ADA EMPAT, TIDAK ADA SALAHYA DENGAN MANA SAJA ENGKAU MULAI :
1. SUBHAANALLAH ARTINYA MAHA SUCI ALLAH
2. ALHAMDULILLAH ARTINYA SEGALA PUJI BAGI ALLAH
3. LAAILAAHA ILLALLAAH ARTINYA TIDAK ADA TUHAN MELAINKAN ALLAH
4. ALLAAHU AKBAR ARTINYA ALLAH MAHA BESAR
(HR. MUSLIM)

Rabu, 24 September 2014

TAQWA

Taqwa bisa diartikan secara bahasa TAKUT
Takut disini mengandung arti yang luas, bukan seperti kita takut kepada binatang buas, apabila kita takut terhadap binatang buas maka kita akan menjauhinya tapi anti TAKUT kepada Alloh adalah kita justru semakin mendekat kepada Alloh bukan sebaliknya.
Alloh berfirman :
Hai orang orang yang beriman bertaqwalah kepada Alloh dengan sebenar benarnya Taqwa kepadaNya Dan janganlah kamu matii kecuali dalam keadaan Muslim QS. ALI 'IRAN 102
Secara istilah Taqwa berati menjalankan perintah Alloh Dan menjauhi semua larangannya, mensyukuri nikmat Alloh Dan tidak mengkufurinya, ingat kepada Alloh Dan tidak melupakannya, , bisa membedakan mana yang benar Dan mana yang salah

Alloh berfirman :
Wahai orang orang yang beriman taatilah Alloh Dan taatilah Rosul (Muhammad) Dan ulil amri Di antara kamu. Kemudian jika kamu mati berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Alloh Dan Rosul jika kamu benar benar beriman kepada Alloh Dan hari kemudian yang demikian itu lebih baik bagimu Dan lebih utama Q.S Annisa 59

Sabtu, 13 September 2014

Cinta kepada sesama manusia

Demi Tuhan! Tidaklah sempurna iman seseorang hamba, hingga ia mencintai kepada saudaranya sebagaimana cinta kepada firings sendiri .

Pandanglah orang yang lebih rendah daripadamu, jangan memandang kepada orang yang lebih tinggi daripadamu, karena orang yang demikian itu lebih baik, agar kamu jangan memperkecil mikmat karunia Tuhan yang telah dianugerahkan kepadamu .

Hiduplah dengan SEDERHANA makan minum lah Dan berpakaian Dan bersedekahlah, jangan berlebih lebihan Dan jangan bermegah megahan

Jumat, 31 Januari 2014

Perkataan yang manfaat


Kegiatan Amal Sholeh

Melanjutkan Pembangunan Masjid Riyasah Sukoharjo

setelah beberapa bulan terhenti, alhamdulilah kami bisa melanjutkan pembangunan tempat ibadah kami, yaitu membuat teras masjid, agar masjid kelihatan lebih indah.. tapi sesungguhnya adalah bukan hanya tempat ibadahnya saja yang dibangun yang lebih penting adalah membangun jiwa jiwa pribadi yang akan melaksanakan, mengisi kegiatan dimasjid itu sendiri.
kami segenap lajnah pembangunan masjid mengucapkan jazakumulloh khoir atas sumbangsih para ikhwan dan akhwat yang telah mencurahkan pikiran, tenaga, materiel maupun spirituil,, mudah mudahan Alloh menggantinya sebagai amalan yang baik dan diterima Alloh SWT Amin allohuma amin

gambar proses pembangunan masjid


Jumat, 24 Mei 2013

PEMIMPIN

"SESUNGGUHNYA ALLOH RIDHO KEPADA KAMU PADA TIGA PERKARA DAN BENCI KEPADA TIGA PERKARA. ADAPUN (3 PERKARA) YANG MENJADIKAN ALLOH RIDHO KEPADA KAMU ADALAH :
1. HENDAKLAH KAMU MEMPERIBADATI-NYA DAN JANGAN MEMPERSEKUTUKANNYA DENGAN SESUATU APAPUN.
2. HENDAKLAH KAMU BERPEGANGTEGUH DENGAN TALI ALLOH SERAYA BERJAMA'AH DAN JANGAN BERFIRQAH-FIRQAH
3. HENDAKLAH KAMU SENANTIASA MENASEHATI KEPADA SESEORANG YANG ALLOH TELAH MENYERAHKAN KEPEMIMPINAN  KEPADANYA DALAM URUSANMU.
DAN ALLOH MEMBENCI KEPADAMU 3 PERKARA ; 
1. DIKATAKAN MENGATAKAN (MENGATAKAN SESUATU YANG BELUM JELAS KEBENARANNYA),
2. MENGHAMBUR-HAMBURKAN HARTA BENDA,
3. BANYAK BERTANYA (YANG TIDAK BERFAEDAH)"

H.R. AHMAD DARI ABI HURAIRAH, MUSNAD ABI HURAIRAH DAN MUSLIM, II/61)

LARANGAN MENYERAHKAN KEPEMIMPINAN KEPADA SEORANG WANITA

ROSUL BERSABDA ;

'SUATU KAUM TIDAK AKAN MENDAPATKAN KEBAHAGIAN, JIKA MEREKA MENYERAHKAN KEPEMIMPINANNYA KEPADA SEORANG PEREMPUAN'

H.R. Al Bukhari dari Abi Bakrah, Shahih Al-Bukhari dalam kitabul Fitan : IX/70

ANCAMAN TERHADAP PEMIMPIN YANG KHIANAT

Rosul Bersabda :

"tidaklah dari seseorang pemimpin yang menggembala kaum muslimin, lalu ia mati dalam keadaan menipu (curang) kepada mereka, kecuali Alloh akan mengharamkan syurga baginya." (H.R. al bukhari dari Ma'qil bin Yasar, shahih Al-Bukhari Dalam Kitabul Ahkam : IX/80, Muslim, shahih Muslim II/125. Lafadz Bukhari).

Rosul Bersabda :

"sesungguhnya manusia yang paling dicintaioleh Alloh kelak pada hari kiamat dan yang paling dekat tempat duduknya adalah Imam yang Adil dan manusia yang paling dibenci Alloh kelak pada hari kiyamat dan paling jauh tempat duduknya adalah imam yang dzalim" (H.R. At-tirmidzi dari Abi Said, Sunan At-tirmidzi dalam kitabul Ahkam II617 No 1329)