Sabtu, 27 Oktober 2012

PERINTAH MENGANGKAT SEORANG AMIR

ALLOH SUBHANAHU WATA'ALA BERFIRMAN :
"HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN, TAATLAH KAMU KEPADA ALLOH, DAN TAATLAH KAMU KEPADA ROSUL DAN ULIL AMRI DIANTARA KAMU, MAKA JIKA KAMU BERSELISIH PENDAPAT TENTANG SESUATU MAKA KEMBALIKANLAH KEPADA ALLOH DAN ROSUL, JIKA KAMU BENAR-BENAR BERIMAN KEPADA ALLOH DAN HARI AKHIRAT. YANG DEMIKIAN ITU ADALAH YANG LEBIH BAIK DAN SEBAIK-BAIKNYA PENYELESAIAN (QS. AN-NISA 59)

"DENGARKANLAH DAN TAATILAH SEKALIPUN YANG MEMIMPINMU SEORANG BUDAK HABSY YANG KEPALANYA SEPERTI KISMIS." (H.R. AL-BUKHARI DARI ANAS BIN MALIK, SHAHIH AL-BUKHORI DALAM KITABUL AHKAM : IX/78 DAN MUSLIM SHAHIH : II/130 LAFADZ AL BUKHARI)

"BARANGSIAPA YANG TAAT KEPADAKU, MAKA SUNGGUH IA TAAT KEPADA ALLOH DAN BARANG SIAPA MEMAKSIATIKU MAKA SUNGGUH IA MEMAKSIATI ALLOH. BARANG SIAPA MENTAATI AMIRKU MAKA SUNGGUH IA TELAH MENTAATIKU DAN BARANGSIAPA MEMAKSIATI AMIRKU MAKA IA TELAH MEMAKSIATI AKU" (HR. AL-BUKHORI DARI ABU HURAIARAH, SHAHIH AL-BUKHARI DALAM KITABUL AHKAM : IX/77. 

DALAM RIWAYAT IBNU MAJAH : "DAN BARANGSIAPA MENTAATI IMAM MAKA IA MENTAATIKU DAN BARANGSIAPA YANG MEMAKSIATI IMAM MAKA SUNGGUH IA TELAH MEMAKSIATIKU." (HR. IBNU MAJAH, SUNAN IBNU MAJAH DALAM BAB THA'ATUL IMAM : II/201)

PERINTAH MENETAPI AL-JAMA'AH

ADALAH ORANG-ORANG (PARA SAHABAT) BERTANYA KEPADA ROSULLULLOH SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM TENTANG KEBAIKAN DAN ADALAH SAYA BERTANYA KEPADA ROSULLULLOH TENTANG KEJAHATAN , KHAWATIR KEJAHATAN ITU MENIMPAKU MAKA SAYA BERTANYA : "YA ROSULLULOH SESUNGGUHNYA KAMI DAHULU BERADA DI DALAM JAHILIYAH DAN KEJAHATAN, MAKA ALLOH MENDATANGKAN KEPADA KAMI DENGAN KEBAIKAN INI (ISLAM), APAKAH SETELAH KEBAIAKAN INI AKAN TIMBUL KEJAHATAN? ROSULLULLOH MENJAWAB "BENAR!" SAYA BERTANYA APAKAH SESUDAH KEJAHATAN ITU DATANG KEBAIKAN? ROSULLULLOH MENJAWAB ; BENAR,TETAPI DI DALAMNYA ADA KEKERUHAN (DAKHON)." SAYA BERTANYA ; "APAKAH KEKERUHANNYA ITU? " ROSULULLOH MENJAWAB ; " YAITU ORANG-ORANG YANG MENGAMBIL PETUNJUK BUKAN PETUNJUKKU. (dalam riwayat muslim) "KAUM YANG BERPRILAKU BUKAN DARI SUNNAHKU DAN ORANG-ORANG YANG MENGAMBIL PETUNJUK BUKAN DENGAN PETUNJUKKU, ENGKAU KETAHUI DARI MEREKA ITU DAN ENGKAU INGKARI." AKU BERTANYA ; "APAKAH SESUDAH KEBAIKAN ITU AKAN ADA LAGI KEBURUKAN?" ROSULULLOH MENJAWAB ;" YA 

bersambung...