Jumat, 21 September 2012

ISLAM RAHMAT BAGI SEMESTA ALAM

"dari Annas bin Malik ia berkata, bersabda Rosulluloh shalalahualaiwassalam, " Aku ingin bertemu dengan ikhwanku, maka berkatalah sahabat Nabi "bukankah kami ikhwanmu? Nabi menjawab, " kamu sahabatku akan tetapi ikhwanku adalah orang-orang yang beriman padaku tetapi mereka tidak melihatku. " (H.R Ahmad III/155/shohih)

" BELUMKAH DATANG WAKTUNYA BAGI ORANG-ORANG BERIMAN, UNTUK TUNDUK HATI MEREKA MENGINGAT ALLOH DAN KEPADA KEBENARAN YANG TELAH DITURUNKAN KEPADA MEREKA DAN JANGANLAH MEREKA SEPERTI ORANG-ORANG SEBELUMNYA TELAH DITURUNKAN AL-KITAB KEPADA MEREKA, KEMUDIAN BERLALULAH MASA YANG ATAS MEREKA LALU HATI MEREKA MENJADI KERAS (BEKU)" QS. AL-HADIID : 16)  

"dan taatlah kamu kepada Alloh dan taatlah kepada rosul-Nya dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban kami hanyalah menyampaikan amanat alloh dengan terang (qs. al-maidah : 92)

CARA MUKMININ MENGHADAPI MASALAH

" HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN JANGANLAH KAMU MENDAHULUI ALLOH DAN ROSUL-NYA DAN BERTAQWALAH KAMU KEPADA-NYA SESUNGGUHNYA ALLOH ITU MAHA MENDENGAR LAGI MAHA MENGETAHUI" QS ALHUJARAT : 1

"ALQUR'AN ADALAH PENOLONG DAN DITERIMA PERTOLONGANNYA SERTA PEMBELA YANG DIBENARKAN. BARANG SIAPA YANG MENJADIKAN DIA DIMUKANYA ALQUR'AN AKAN MENUNTUNNYA KE JANNAH, DAN BARANGSIAPA YANG MENJADIKANNYA  DI BELAKANG, ALQUR'AN AKAN MENGGIRINGNYA KE NERAKA (H.R. IBNU HIBBAN )

"SESUNGGUNHNYA JAWABAN ORANG-ORANG MUKMIN BILA DISERU KEPADA ALLOH DAN ROSUL-NYA AGAR ROSUL MENGHUKUM DIANTARA MEREKA IALAH UCAPAN "KAMI MENDENGAR DAN KAMI PATUH" DAN MEREKA ITULAH ORANG-ORANG YANG BERUNTUNG" Q.S AN-NUR :51

 

Posting Komentar