Jumat, 24 Mei 2013

PEMIMPIN

"SESUNGGUHNYA ALLOH RIDHO KEPADA KAMU PADA TIGA PERKARA DAN BENCI KEPADA TIGA PERKARA. ADAPUN (3 PERKARA) YANG MENJADIKAN ALLOH RIDHO KEPADA KAMU ADALAH :
1. HENDAKLAH KAMU MEMPERIBADATI-NYA DAN JANGAN MEMPERSEKUTUKANNYA DENGAN SESUATU APAPUN.
2. HENDAKLAH KAMU BERPEGANGTEGUH DENGAN TALI ALLOH SERAYA BERJAMA'AH DAN JANGAN BERFIRQAH-FIRQAH
3. HENDAKLAH KAMU SENANTIASA MENASEHATI KEPADA SESEORANG YANG ALLOH TELAH MENYERAHKAN KEPEMIMPINAN  KEPADANYA DALAM URUSANMU.
DAN ALLOH MEMBENCI KEPADAMU 3 PERKARA ; 
1. DIKATAKAN MENGATAKAN (MENGATAKAN SESUATU YANG BELUM JELAS KEBENARANNYA),
2. MENGHAMBUR-HAMBURKAN HARTA BENDA,
3. BANYAK BERTANYA (YANG TIDAK BERFAEDAH)"

H.R. AHMAD DARI ABI HURAIRAH, MUSNAD ABI HURAIRAH DAN MUSLIM, II/61)

LARANGAN MENYERAHKAN KEPEMIMPINAN KEPADA SEORANG WANITA

ROSUL BERSABDA ;

'SUATU KAUM TIDAK AKAN MENDAPATKAN KEBAHAGIAN, JIKA MEREKA MENYERAHKAN KEPEMIMPINANNYA KEPADA SEORANG PEREMPUAN'

H.R. Al Bukhari dari Abi Bakrah, Shahih Al-Bukhari dalam kitabul Fitan : IX/70

ANCAMAN TERHADAP PEMIMPIN YANG KHIANAT

Rosul Bersabda :

"tidaklah dari seseorang pemimpin yang menggembala kaum muslimin, lalu ia mati dalam keadaan menipu (curang) kepada mereka, kecuali Alloh akan mengharamkan syurga baginya." (H.R. al bukhari dari Ma'qil bin Yasar, shahih Al-Bukhari Dalam Kitabul Ahkam : IX/80, Muslim, shahih Muslim II/125. Lafadz Bukhari).

Rosul Bersabda :

"sesungguhnya manusia yang paling dicintaioleh Alloh kelak pada hari kiamat dan yang paling dekat tempat duduknya adalah Imam yang Adil dan manusia yang paling dibenci Alloh kelak pada hari kiyamat dan paling jauh tempat duduknya adalah imam yang dzalim" (H.R. At-tirmidzi dari Abi Said, Sunan At-tirmidzi dalam kitabul Ahkam II617 No 1329)


Posting Komentar